Uniapnean hoito​

Helpotusta uniapneaan yksilöllisellä kiskolla

Uniapnea on unen aikainen hengityshäiriö. Sen merkittävin riskitekijä on ylipaino, mutta uniapneaa esiintyy myös aivan normaalipainoisilla henkilöillä. Uniapnea saattaa liittyä myös rakenteellisiin seikkoihin kuten purentaan.

Oireita:

• päiväväsymys
• äänekäs kuorsaus
• hengityskatkokset unessa
• hikoilu
• keskittymisen vaikeudet
• levoton uni
• aamuinen päänsärky
• ärtyneisyys

Uniapneaa esiintyy lievänä, keskivaikeana ja vaikeana. Diagnostiikka vaatii aina unitutkimuksen. Hoitotapa on yksilöllinen. Hoitomuotoja ovat elämäntapaan liittyvät korjaustoimet kuten painon pudotus. Tupakointi ja runsas alkoholin käyttö voivat myös pahentaa uniapneaa. Allergiat ja ylähengitysteiden infektiot on hoidettava. Muita hoitomuotoja CPAP-laitehoito (ylipainehengityshoito) ja uniapneakiskohoito.

Uniapneaa sairastavan voi olla vaikeampaa suoritua arkipäivän haasteista. Väsymys voi näkyä esimerkikisi tehottomuutena työpaikalla. Pitkään jatkunut uniapnea lisää myös sairastumisriskiä muihin sairauksiin kuten aikuistyypin diabetekseen ja verenpainetautiin.

Hoito uniapneakiskolla eli kuorsauskiskolla toimii tehokkaasti erityisesti uniapnean lievemmissä muodoissa. Myös vaikeissa ja keskivaikeissa uniapneoissa sitä voidaan käyttää toissijaisena hoitomuotona. Kuorsauskiskolla siirretään alaleukaa eteenpäin ja kielen ja nielun lihaksistoa aktivoidaan niin, että kielen painuminen taaksepäin estyy ja ilmatila avartuu. Kuorsauskiskoa käytetään erityisesti silloin, kun uniapneaan liittyy purennallisia rakennetekijöitä.

Kuorsauskiskoa käytetään öisin nukkumisen aikana. Se valmistetaan yksilöllisesti yhteistyönä hammaslääkärin ja hammaslaboratorion kanssa. Yksilöllisesti valmistettu kuorsauskisko on aina tehokkaampi kuin niinsanotut kaupallisesti valmistetut kiskot. Voimakas avopurenta sattaa olla esteenä kuorsauskiskon valmistamiselle samoin kuin pitkälle edennyt hampaitten kiinnityskudossairaus. Hampaiden tulisi olla perushoidetut ennen kiskon valmistamista.

Mikäli epäilet kärsiväsi uniapneasta tai huomaat kumppanisi kuorsaavan poikkeuksellisen voimakkaasti, kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin asian selvittämiseksi.

Meiltä saat yksilöllisesti valmistetut kuorsauskiskot ongelmaasi helpottamaan!

Terveellä suulla on mukava hymyillä!

Varaa aika 02 430 5447